Velkommen til Formelsamlingen.dk


Den dynamiske formelsamling
 • en webbaseret formelsamling til matematik i folkeskolen.

Den dynamiske formelsamling er en formelsamling med
 • forklaringer - passende til den enkelte elevs niveau
 • oplæsning af tekster
 • regneeksempler
 • videoforklaringer

Den dynamiske formelsamling er en formelsamling, hvor læreren
 • selv kan indsætte nye temaer og begreber
 • selv kan indsætte egne videoklip og animationer
 • selv kan indsætte ekstra noter og eksempler
 • selv kan tilpasse formelsamlingen til den enkelte elev

Den dynamiske formelsamling er en formelsamling, hvor eleven kan
 • tilføje egne noter
 • tilføje egne eksempler
 • linke direkte til egen portfolio
 • søge i fritekstfelt
 • printe egne notater

Den dynamiske formelsamling er støttet af Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.