VIA Center for
Undervisningsmidler
Mindfulness og empati
Relationernes betydning for det gode lærings- og udviklingsmiljø
 
Kursusnr. CFU15224  - Overtegnet   
 
Tid: 2. februar 2015 kl. 9:00 - 16:00
Sted:
Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg 
Instruktører:
Lærer Henriette Due, Nørre Snede
Timelærer Helle Katinka Gøtzsche, Nørre Snede
Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg
 
Tid: 3. februar 2015 kl. 9:00 - 16:00
Sted:
Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg 
Instruktører:
Lærer Henriette Due, Nørre Snede
Timelærer Helle Katinka Gøtzsche, Nørre Snede
Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg
 
Tid: 5. marts 2015 kl. 9:00 - 16:00
Sted:
Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg 
Instruktører:
Lærer Henriette Due, Nørre Snede
Timelærer Helle Katinka Gøtzsche, Nørre Snede
Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg
 
Tid: 15. april 2015 kl. 9:00 - 16:00
Sted:
Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg 
Instruktører:
Lærer Henriette Due, Nørre Snede
Timelærer Helle Katinka Gøtzsche, Nørre Snede
Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg
 
Tid: 11. maj 2015 kl. 9:00 - 16:00
Sted:
Elbjerg Kursuscenter, Ormedamsvej 5, Tebstrup, Skanderborg 
Instruktører:
Lærer Henriette Due, Nørre Snede
Timelærer Helle Katinka Gøtzsche, Nørre Snede
Cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen, Skanderborg

Pris:
5700 + materialer kr.
Min: 19 deltagere
Max: 20 deltagere
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2015
 
Indhold
"Hvis vi vil øge indlæringen, så er en meget vigtig komponent at uddanne lærerne til at skabe gode relationer. Det er nogle ret præcise kvaliteter, der er afgørende. Det handler om at kunne vise tolerance, respekt, interesse og empati over for hver enkelt elev..... at appellere til børnenes forståelse af en konflikt frem for at skælde dem ud."
(Sven Erik Nordenbo, leder af Clearinghouse, DPU i Politiken 8.5.2008)

Indhold:
Den gode relation i klasserummet har 2 parter: Læreren og barnet/børnene.
Det kræver mentalt overskud at kunne danne de gode relationer, der er konstruktive for læringsmiljøet.
Læreren må have en god kontakt til sig selv for at kunne bevare roen og overblikket i et til tider stresset og altid travlt arbejdsliv.
Både lærere og elever må satse på at udvikle evnen til at være nærværende, opmærksomme, empatiske og i god kontakt med egen indre dømmekraft og ro. Disse kvaliteter er helt nødvendige for at læreren kan bevare arbejdsglæden og børnene lysten til at lære. Evnen til at falde til ro og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv

På kurset vil vi arbejde med fem typer af enkle redskaber og øvelser, der kan styrke netop disse områder for læreren, og som læreren kan lære fra sig til eleverne, når hun selv er blevet fortrolig med dem.
Vi vil ligeledes arbejde med udvikling af lærerens relationskompetence gennem at se på de eksempler fra lærerens hverdag, hvor hun bliver mest udfordret - med fare for stress til følge - i det daglige arbejde med børnene. Der vil også blive arbejdet med, hvordan læreren kan komme også de udfordrende børn i møde i en udviklende og konstruktiv dialog.
Form:
Der vil blive taget udgangspunkt i deltagernes egne eksempler på situationer fra skolehverdagen, der er udfordrende, og situationer, hvor det er svært at skabe et godt og mobbefrit lærings- og udviklingsmiljø.
Kurset foregår mest inde, men også ude i naturen, og i en vekslen mellem oplæg, træning i opmærksomhed og nærvær, enkle kropsøvelser og relationsøvelser, der kan anvendes i klasseværelset.

Mål:
At deltagerne skal blive fortrolige med et sæt velafprøvede øvelser, som kan anvendes i klasseværelset til at styrke lærings- og udviklingsmiljøet, og som kan anvendes af den enkelte lærer for at fremme det mentale overskud og nedsætte risikoen for stress.

Målgruppe
Alle interesserede
VIA CFU · Center for undervisningsmidler · www.viacfu.dk · Herning og Aarhus · Telefon: 8755 2700 · Email: cfu@viauc.dk