VIA Center for
Undervisningsmidler
Kodning i undervisning
Inspiration til hvordan vi kommer i gang med programmering i folkeskolen
 
Kursusnr. CFU14504  - Fristen overskredet - kontakt os   
 
Tid: 26. august 2014 kl. 9:00 - 15:00
Sted:
VIA CFU Herning, A. I. Holms Vej 97, Herning 
Instruktører:
Pædagogisk it-konsulent John Brasch Klesner, Silkeborg
Journalist, podcasting-konsulent Karin Høgh, Frederiksberg
Lærer, Master i it, kommunikation og organisation Mads Remvig, Parkvejens Skole, Odder
Leder af Center for Scienceuddannelse Michael Edelgaard Caspersen, Aarhus Universitet
Senior Lecturer IT and Education Dr. Mary E. Webb, Department of Education and Professional Studies, King's College London
Efterskolelærer Heine Birkebo Ravnholt, Bork Havn Efterskole
Pædagogisk konsulent Bo Teglskov Kristensen, UC Lillebælt
Konsulent Britt Sørensen, Teknologisk Institut
Denis Smajlovic,

Pris:
1150 kr.
Min: 30 deltagere
Max: 80 deltagere
Tilmeldingsfrist: 21. august 2014
 
Indhold
Kl. 9.00-9.15 CFU og kodning
Kl. 9.15-10.00 Skal børn lære at programmere? v/Michael Caspersen, Aarhus Universitet.
Michael E. Caspersens primære forskningsinteresse er "computing education" og programmeringsdidaktik. Han har publiceret mere end 50 artikler om "computing education" og er medforfatter til flere bøger om programmering og programmeringsundervisning.
Han har spillet en central rolle i udviklingen af et nyt informatik-fag i gymnasiet, og er også interesseret i informatik i folkeskolen.
Kl. 10.00-10.20 Kaffe
Kl. 10.20-11.05 Lær eleverne at kode v/Mads Remvig, Parkvejens Skole, Odder
I dette oplæg vil Mads Remvig komme med nogle begrundelser for hvorfor eleverne skal lære at kode, hvad de får ud af det, samt komme med nogle konkrete anvisninger til, hvordan man kan få det ind i undervisningen på skolens forskellige klassetrin.
Kl. 11.05-11.50 Erfaringer fra UK v/Dr. Mary Webb King's College London.
Dr. Mary Webb fra Department of Education and Professional Studies ved King's College vil fortælle om den debat og udvikling der har været i England med hensyn til Computer Science. Hun vil bl.a komme ind på rapporten Shut down or restart?, fra The Royal Society og om det curriculum for faget, som træder i kraft for de engelske skoler fra efteråret. Her indgår nu programmering som et af målene for eleverne.
Oplægget vil foregå på engelsk.
Kl. 11.50-12.15 Kodning og Nye Fælles Mål v/John Klesner, Faurskov Kommune.
Kodning fik ikke nyt liv i processen mod Nye Fælles Mål, men hvordan kan vi arbejde videre med digitalt design og programmering i de nye rammer med fokus på innovation og entreprenørskab?
Kl. 12.15-13.00 Frokost
Kl. 13.00-13.45 Workshop 1
Kl. 13.55-14.40 Workshop 2
Kl. 14.45-15.00 Fælles afslutning
Kl. 15.00 Temadagen slutter.
Workshops
  
WORKSHOP 1 kl. 13.00-13.45:
  
   A Programmering, innovation og entreprenørskab v. Karin Høgh ejer af Podconsult og Denis Smajlovic, studerende HTX Lyngby. Minicomputeren Raspberry Pi dukkede op for et par år siden for at give børn og unge lyst til at lære, hvad en computer egentlig er, og at med en "rigtig" computer kan man bygge, designe, innovere, måle og indhente data, styre robotter, kontrollere m.m. og dét med programmeringssprog, som enhver kan lære. Sammen med Arduino, breadboards og Lego Construction bliver Raspberry Pi relevante værktøjer i alle fag, i valgfag, under projektuger og i inklusionssammenhæng. Karin Høgh har udviklet et samlet og praktisk kodekit til skoler, og en erfaren underviser i Raspberry Pi vil vise eksempler på, hvordan en hel klasse hurtigt kan komme i gang med at knække koden til entreprenørskab i fremtidens skole.
   B Programmering i fysikundervisningen v/ Heine Ravnholt,viceforstander på Bork Havn Efterskole. I workshoppen får du mulighed for at se en lang række eksemplariske opstillinger, der både understøtter simpel programmering, giver en kobling mellem den virtuelle, digitale verden og det fysiske, analoge verden og som giver elever indsigt og forståelse af den teknologi vi er omgivet af. Der tages udgangspunkt i Arduino-platformen og dens mange forskellige afskygninger i fx robot-styring, "wearables" og intelligente hjem.
WORKSHOP 2 - kl. 13.55-14.40:
  
   A Robotter: Hvordan bruger man robotter i undervisningen? v/ Britt Sørensen, Teknologisk Institut.
   B Hvordan arbejder man med programmering i matematik v/Bo Kristensen, Højby Skole. Få inspiration til hvordan og hvorfor man skal arbejde med kodning i matematikundervisningen med udgangspunkt i programmet Scratch, der er et visuelt programmeringssprog målrettet børn og andre uden erfaringer med kodning.
Målgruppe
Lærere i grundskolen
VIA CFU · Center for undervisningsmidler · www.viacfu.dk · Herning og Aarhus · Telefon: 8755 2700 · Email: cfu@viauc.dk