Dansk
Fortolkning
Æstetiske tekster/Litteratur
Kortprosa

UdlånsafdelingenInformationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  7. til 10. klasse papirbog 
Huskeseddel:
Alkohol
Sæt spor - spot på kortprosa

Indeholder:
  • Lige på og kort
  • Kortprosaens kendetegn
  • Ind og ud af kortprosa
  • Skriv kortprosa
  • Korte venner
  • Kortprosa til prøven


Pædagogiske noter:

Finn Bangsgaard
Dansklærer og læringsvejleder Tine Kirkegaard Jensen, Gammelgårdsskolen, har sammen med sin 9. kl. (2017/2018) afprøvet bogen:
'Det er rart, at den fokuserer på én genre og fordyber sig helt i den. Det giver mulighed for grundighed. Vi var glade for bogens opgaver, fordi:
Skrivestilladset på s.12-13 fungerer rigtigt godt. Eleverne bliver "holdt i hånden" og skubbet i gang med at skrive - og de fik skrevet nogle tekster af meget høj kvalitet.
En del af opgaverne lægger især op til mundtlig samtale og diskussion - og giver nogle rigtigt gode diskussioner både i gruppen og på klassen. Det er positivt, at man ikke skal skrive alle sine svar på opgaverne ned undervejs, for det giver plads til samtale.
Tekstgennemgangen på s.29-33 fungerer som en slags mesterlæsning. Det er rart for eleverne at se et eksempel på, hvordan "den gode" analyse kan se ud.
Det er positivt, at bogens opgaver fungerer som forberedelse til både den mundtlige og skriftlige afgangsprøve. Eleverne får fx lov selv at lægge arm med at udvælge analysepunkter til en tekst.'
Kortprosa er kortfattet, koncentreret og kompleks.
Genren optræder af og til som opgave i prøvesæt til skriftlig fremstilling. Enten som inspiration til fx et debatindlæg eller en novelle, men kan også optræde som et krav til eleven om selv at forfatte en kortprosatekst.
Hvert kapitel indledes med 'TJEK ind' - læringsmål og opgaver, der sporer ind på kapitlets fokusområde.
Hvert kapitel afsluttes med 'TJEK UD' - fælles og individuelle evalueringsopgaver.
Opgaverne kommer bredt rundt i kompetencerne 'fortolkning' og 'fremstilling'. Organiseringen varierer mellem fællesopgaver, paropgaver og opgaver, der skal arbejdes med alene.
Materialet indeholder velvalgte illustrationer, skemaer og modeller.

Fysisk beskrivelse:
  • 78 sider

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
7. til 10. klasse.

Antal i afdelinger:
  • 106 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
  • 6 stk. i Informationssamlingen
Placering i afdelinger: Skip Navigation Links.
Center for Undervisningsmidler
Informationssamlingen
Bornholm
81.69
Sæt spor - spot på kortprosa
København
Dansk præsentationssamling - Grundskole
Didaktiseret - Udskoling
81.69
Sæt spor - spot på kortprosa
Dansk
Grundskole (3.-10. klasse)
F 08b Indføring i tekstlæsning
Sæt spor - spot på kortprosa

Udgiver: Dansklærerforeningen
Udgivelsesår: 2017
Faust nr.: 5 312 782 7
ISBN: 9788779968868
DK5:
FUI:
Expand FUIFUI
Forfatter: Birgitte Therkildsen
Marianne Hundebøl
Pædagogisk note: Hanne Schriver

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...