Dansk
Fortolkning
Andre æstetiske tekster/multimodale
Lydfortællinger
Dansk
Fremstilling
Kompetencer
Fremstilling og produktion
Dansk
Kommunikation
IT og kommunikation
Digital kommunikation
Dansk
Kommunikation
Mundtlighed
Fortælling

UdlånsafdelingenInformationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  7. til 10. klasse papirbog 
Huskeseddel:
Alkohol
Lydfortællinger

Indholdsbeskrivelse:
Materialet er en introduktion til genren lydfortællinger. Gennem de tre analyseområder dramaturgi, stemmer og lyde guides eleverne til at opleve, analysere, fortolke, vurdere og perspektivere en mangfoldighed af lydfortællinger. Alle fortællinger tilgås via QR-koder indsat i bogen.


Pædagogiske noter:

Anette Vestergaard
Lydfortællinger er fortællinger fortalt alene ved hjælp af optagede lyde som stemmer, musik, effekter. Fra radioen kender vi radiodrama og radiomontage, i nyere tid podcasten.
Denne bog arbejder specifikt med lydfortællinger, som gengiver faktiske hændelser og lægger op til både analyse af sådanne og produktion af samme. Med henblik på elevfremstillinger er der indsat QR-kode til en guide for brug af AUDACITY. I analysearbejdet fokuseres særligt på dramaturgi, stemmer og lyde med introduktion til bla. fortælletid og fortalt tid, spændingsgreb, dynamik, klipning, stemmeføring, effekter. Der lægges op til at eleverne arbejder i tre fokusgrupper, netop så de tre analyseområder fordeles. Ved præsentation af arbejdet fordeles eleverne i matrixgrupper, så alle formidler, hvad de i deres fokusgrupper har arbejdet med.
Bogen rummer også forslag til, hvordan man kan bruge lydfortællinger ved afgangsprøven i mundtlig dansk. Alle lydfortællingerne tilgås via QR-kode.

Supplerende materialer:
  • Heri QR-koder til lydfiler

Fysisk beskrivelse:
  • 88 sider

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
7. til 10. klasse.

Antal i afdelinger:
  • 196 stk. i udlånsafdelingen. Kan bookes enkeltvis.
  • 8 stk. i Informationssamlingen
Placering i afdelinger: Skip Navigation Links.
Center for Undervisningsmidler
Informationssamlingen
Bornholm
77.81
Lydfortællinger
København
Dansk præsentationssamling - Grundskole
Didaktiseret - Udskoling
77.81
Lydfortællinger
Dansk
Grundskole (3.-10. klasse)
F 08l Skriftl./mundtl. fremstilling
Lydfortællinger

Udgiver: Dansklærerforeningen
Udgivelsesår: 2017
Faust nr.: 5 367 717 7
ISBN: 9788779969506
DK5:
FUI:
Expand FUIFUI
Forfatter: Frederik May
Jonatan May
Trine May
Pædagogisk note: Anne Rosenlund Rasmussen

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...