Forside
Dagligliv
Fakta om Hinduisme
Frelse
Guder
Gæstebog
Hinduisme en hovedereligion
Hinduisme-ordbog
Menneskesynet
Myter
Religionens opståen/udspring
Ritualer
Bryllupsritualet
Dagligdagens Ritualer
Dødens Ritualer
Fester
Fødsels- og barndomsriter
Før fødselsriter
Puja
Puja i hjemmet
Puja i store templer
Uddannelsesriterne
Synd og forkyndelse
Yoga
Puja i hjemmet


I hjemmet er det den hengivne selv, som tager sig af guddommen i den daglige puja. Ellers ligner puja-ritualet i hjemmet en mindre omfangsrig udgave af det, der udføres i templet.

Gudestatuen eller gudebilledet er placeret på et lille alter i hjemmet. Også her er det vigtigt at sørge godt for guddommen, så den bliver i statuen eller billedet. Ligesom i templet vækkes guden derfor om morgenen; den bades, får tøj på, æres med blomster osv., før den får morgenmad. Senere på dagen ofres igen mad og drikke foruden måske røgelse, lys, blomster o. lign. til guden. Om aftenen synges aftensang, før der siges godnat til guden.

Der kan være mange grunde til at udføre puja-ritualerne. Ritualerne er en del af dharma’en, dvs. menneskets etiske forpligtelse. Ved at udføre puja handler mennesket etisk godt. Som det er fremgået af ritualbeskrivelsen, sikrer ritualerne desuden, at guden faktisk er til stede i hjem og tempel, og at guden er i godt humør. Når dette er tilfældet, kan guden hjælpe den hengivne med at opnå forskellige ting. Det kan være, at den hengivne søger velstand, godt helbred, børn, et godt liv efter døden, god karma eller noget helt andet. Guden kan skænke dette til det menneske, som udfører puja.