Forside
Boardtyper
Andet hardware
Software
Ressourcer
Kurser
IWB på Skolekom
Erfaringer med IWB
Links
Om dette website

Kurser
i brug af IWB
IWB-kurser
Dit lokale Center for Undervisningsmidler tilbyder kurser i brugen af IWB - ofte både som kurser på selve centret eller som et rekvireret kursus på skolen. Kurset kan enten være et grundkursus eller et fagkursus, der tager udgangspunkt i et fag.

Grundkurser
Målet med kurserne er, at deltagerne får kompetencer i brugen af den interaktive tavle samt viden om hvordan denne kan bruges i skolens fag.

Om kursusformen: Kurset afvikles på din skole for op til 14 lærere. Kurset kan lægges som en blok på 6 timer eller som to kursusgange af 3 timer.

Fagkurser
Forudsætninger er her at deltagerne har IWB-færdigheder svarende til kurset ”Grundkursus i interaktive whiteboards”.
Målet er at give deltagerne forudsætninger for at bruge IWB i læringsprocessen i et fag eller fagområde, så læringen øges.
På kurserne, der vil være på 3-6 timer, introduceres deltagerne i værktøjer og eksempler på brug af IWB i det enkelte fag.


Om kursusrækken
For at kunne anvende et interaktivt whiteboard (IWB) optimalt i skolens undervisning skal lærerne have såvel generelle som specifikke færdigheder.

De generelle færdigheder består af viden om whiteboardets hard- og software.
Med hardware menes viden om, hvordan whiteboardet betjenes, hvordan man tænder for det mv.
Softwaren, der skal anvendes er desværre forskellig fra whiteboard til whiteboard, men en række muligheder er identiske i de enkelte programmer på markedet.

De specifikke færdigheder går på, hvordan IWB’et kan anvendes i de fag, som læreren underviser i. Der er selvfølgelig forskel på, hvad man kan anvende whiteboardet til i dansk og i matematik, men der er også forskel på, hvad man kan anvende whiteboardet til i dansk på begyndertrinnet og dansk i overbygningen.

Kursusrækken indeholder ét grundkursus, som alle undervisere bør gennemgå. Dette kursus er beskrevet i en række generelle mål, som er uafhængigt af IWB-fabrikat, samt en række mål, der knytter sig til et specifikt produkt.

De faglige kurser har ikke ambitioner om at vise alt, hvad man kan med et IWB i et bestemt fag, men tjener mere som et inspirationskursus, der sætter kursisten i stand til at eksperimentere med nye arbejdsformer i undervisningen.

IWB grundkursus
På dette kursus vil kursisterne blive introduceret til de grundlæggende principper og ideer i anvendelse af IWB.
Kursisterne vil opnå færdigheder i at skrive på tavlerne og arbejde med farver. I whiteboardets software vil der blive arbejdet med billeder, tekst og muligheder for at opbygge egne tavler.
Anvendelse af almindelige programmer på IWB vil blive gennemgået. Her vil der bl.a. blive arbejdet med standardprogrammer mm.
Medier - video, lyd m.m på et IWB vil der også være en kort introduktion til på kurset.
Der vil også blive arbejdet med muligheden for at inddrage internet i undervisningen, så man har direkte adgang til søgemaskiner og øvrige netbaserede ressourcer. Desuden vil der kort blive arbejdet med den grundlæggende tekniske betjening af IWB (kalibrering mv.).
Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver samt udarbejder forslag til undervisningsforløb.
Timeforbrug: 6 timer tilstedeværelse.


IWB og dansk - i begynder- og mellemtrinsundervisningen
På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen for elever på begynder- og mellemtrinnet. Det kan fx være indlæring af bogstavernes navne og former, sætte stort og lille bogstav sammen, finde vokaler, sætte navn eller begyndelsesbogstav på billeder, arbejde med eventyr og historier, lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster.
Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb.
Timeforbrug: 3 timer tilstedeværelse


IWB og dansk - i overbygningen
På kurset bliver dansklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen i overbygningen. Det kan eksempelvis være til tekstanalyse, arbejde med reklamer eller arbejde med ganske almindelige grammatiske øvelser. Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb.
Timeforbrug: 3 timer tilstedeværelse


IWB og matematik
På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen. Det kan være til arbejde med geometriske modeller, arbejde med brøker, arbejde med øvelser inden for de 4 regningsarter, funktioner eller kommunikation om matematiske modeller.
Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb.
Timeforbrug: 3 timer tilstedeværelse