Forside
Astronomi
Bølger
Elektriske kredsløb
Energi
Kvantefysik
Mekanik
Verdensbilledet
Supplerende stof
Om Virtex

Virtex - virtuelle eksperimenter
Et materiale til undervisningen i fysik og astronomi i gymnasiet.


Virtex bliver desværre ikke længere vedligeholdt. Vi har ikke ressourcer til at opdatere siderne og da nogle af animationerne bruger Java kan de være vanskelige at afvikle. Vi vil henvise til pHet (se link herunder) som har rigtig mange flotte interaktive simuleringer. En del af vore links peger i forvejen på disse simuleringer.


pHet - Interaktive simuleringer - Klik her


Simulering af fysiske problemstillinger kan være et fint hjælpemiddel i undervisningen på alle niveauer. I vejledningen for Fysik C står der således:

En simulering af et fysisk fænomen eller et fysisk system kan ofte være en stor hjælp til at forklare en kompliceret sammenhæng som supplement til teksten, og grafikken i en simulering kan tilføre de livløse billeder i en lærebog ny dynamik. Sådanne grafikorienterede simuleringer findes i stort tal på internettet og på cd-rom.

Eleverne kan gennem arbejdet med en interaktiv simulering få en forståelse af væsentlige dynamiske sammenhænge, selv om de ikke er i stand til at arbejde direkte med de bagved liggende matematiske modeller. Men det er vigtigt, at disse it-værktøjer præsenteres for eleverne som et "interaktivt læremiddel" og ikke som et egentligt eksperiment. Mange af disse interaktive simuleringer egner sig fortrinligt til, at eleverne arbejder med dem i mindre grupper og diskuterer sig frem til løsninger på problemerne.

En interaktiv simulering kan også bruges som grundlag for præsentation og diskussion af et nyt fænomen for en hel fysikklasse som et godt alternativ til livløse overheadtransparenter.