Forside
KLASSEN
PORTFOLIOMAPPEN
KLASSE-INTRA
SKEMA
ÅRSKALENDER
FAG
KARAKTERSKALA
LOGBOG FOR 9A
PROJEKTOPGAVE
FORÆLDREINFO
TEAM 9A
LÆRINGSSTIL
SKOLEKOM
XXXXX skriver logbog uge 17:
Mandag

Afgangsprøverne er ved at være over os, og det kunne man da også mærke det på eleverne og lærerne i 9.a i dag.

Vi startede ugen ud med matematik, hvor Finn, i afgangsprøvens tegn, havde taget en færdighedsregning med til os, så vi kan blive helt klar til tirsdag i næste uge.

Efter matematik skulle vi have dansk. I dansk snakkede vi, ikke overraskende, om eksamen. Der var nogle mindre rettelser til de opgivne tekster til fordybelsesområderne. Derefter snakkede vi om eventyr: eventyrtræk, personer, de episke love etc.

Efter pausen havde vi igen dansk. Her snakkede vi om lyrik. KC havde givet os et kompendium, med nogle digte som vi gennemgik.

Vi trådte ud af den lyriske verden og ind i ”die deutsche Welt“. Vi repeterede om tysktalende lande. Vi så nogle indslag om unge i bl.a. Schweiz og Østrig.

Så var der 12-pause, hvor vi kunne få rettet hovederne mod det andet fremmedsprog, som vi bliver undervist i, nemlig engelsk.

Vi havde alle lavet et udkast til vores disposition. Jette snakkede med hver enkel, og imens forberedte de andre sig på, hvad de egentlig skal sige til afgangsprøven.

I de to sidste timer havde vi Finn. Først havde vi biologi, hvor vi havde repetitionsark.

Efter biologi havde vi fysik/kemi. Vi fortsatte hvor vi slap i fredags med ioniserende stråling. Vi lavede forsøg med geigermåleren, og snakkede om radioaktiv stråling.

Tirsdag

Dagen startede ud med fysik, hvor vi igen havde om ioniserende stråling. Vi snakkede om hvordan det bliver anvendt i dagligdagen, og lavede nogle forsøg. Til sidst havde vi en lille test om ioniserende stråling.

Efter fysik, gik vi ned til klassen hvor vi skulle have engelsk. Jette gav os pensumlisten og de tilhørende tekster. Derefter gik vi i gang med vores selvvalgte emne. Nogle lavede talekort, andre skrev på computeren og nogle skulle have deres disposition finpudset, så den er klar til aflevering senest mandag i næste uge.

Efter pausen havde vi biologi. Her repeterede vi igen. Denne gang om succession i søer og om de små dyr og bakterier, der lever i søer. Vi fik nogle ark vi skulle udfylde og vi var på biologi-tjek.dk for at lave træningssider. 

Efter biologi havde vi tysk. Her stod den på forberedelse til en evt. afgangsprøve i tysk. Vi arbejdede med vores selvvalgte emne, som vi skal fremlægge for klassen i morgen.

Efter pausen skiftede til vores modersmål. Vi snakkede om de 3 hovedværker vi har læst: Intet, 1, 2, 3, NU! og Englekraft. Derefter gennemgik vi pensumlisten og snakkede kort om hver enkelt tekst, billede, film eller reklame.

Vi sluttede dagen af med 2 timers idræt. Vi var udenfor, hvor vi først havde intervaltræning. Derefter spillede vi rundbold, pigerne mod drengene. Trods pigerne var i overtal og de havde medvind (vi flyttede stedet hvor opgiveren stod hver gang, således at drengene havde modvind når de skulle slå og omvendt) lykkedes det drengene at hive en sejr i land ;)

Onsdag

Vi startede skoleugens korteste dag ud med 2 timers geografi. Vi arbejdede med de forskellige internationale organisationer så som EU og FN. Det er et emne, som dækker både geografi, samfundsfag og historie, alle fag som Palle underviser og i. Så vi regner med at vi skal til afgangsprøve i et af de 3 fag.

Nogle var på computeren, og tilfældigvis fandt Edith et sted på skolens hjemmeside, der hed ”nationale tests”. Af nysgerrighed trykkede hun, og på den side hun kom ind på stod der, at vi skal op i biologi og ikke geografi til eksamen. Så nu glæder vi os til i morgen, hvor vi får at vide, om det er tysk, kristendom, historie, samfundsfag eller skriftlig engelsk vi har trukket.

Efter pausen havde vi tysk. Alle have forberedt deres selvvalgte emne, og vi fremlagde det for Betina, som derefter gav os nogle kommentarer på, hvad der var godt, og hvad der var skidt.

Efter tysk havde vi matematik. Vi lavede igen færdighedsregning, så vi kan blive 100 % klar til afgangsprøven i matematik i næste uge.

Til sidst havde vi dansk. Her havde vi læseprøve, hvor vi satte tiden ned, så vi blev presset for at lærer at arbejde hurtigt, som vi bliver nødt til i næste uge, hvor vi har læseprøve.

Nu tror jeg, at alle er spændte på i morgen, hvor vi får at vide, hvad vi har trukket til afgangsprøven.

Torsdag

Vi var alle spændte, da vi mødte torsdag morgen. Vi kunne ikke vente med at høre, hvad vi havde trukket til eksamen. Og vi blev da også glade, da Palle valgte at fortælle det med det samme. Vi havde trukket biologi, som vi jo egentlig godt vidste og derudover havde vi trukket historie. Der var lidt delte meninger, men vi var hurtigt videre med undervisningen.

I historie skulle vi jo så til at repetere en mase. Vi startede med 2. Verdenskrig, hvor vi så en film om holocaust.

I frikvarteret, havde vi tysk. Det var den sidste tysktime for i år. Vi manglede lige, at høre nogle selvvalgte emner, og derefter fik vi lov til at lave blå bog.

Så stod den på matematik, som også var vores sidste af slagsen. Vi repeterede det sidste, så vi var helt klar til afgangsprøverne i næste uge.

De sidste 2 timer stod på dansk. Her snakkede vi igen afgangsprøver, og bagefter havde vi nogle øvelser, til den skriftlige fremstilling i dansk.

Så nu er vi vist så klar, som vi over hovedet kan blive til afgangsprøverne i næste uge. Lærerne kan i hvert fald ikke gøre mere. Men jeg tror alle er spændte, og jeg håber, at vi får nogle gode dage.Emma skriver logbog uge 16:
Mandag
Matematik
Finn havde lagt sig syg, men havde så selvfølgelig forberedt en færdighedsregning, som vikaren havde med til os. 
Tysk 
I tysk havde Bettina os ude på gangen en og en, for at give os tilbagemelding på første udkast af dispositionen, til den mulige afgangsprøve. I mens sad alle andre inde i klassen, og forberedte og repeterede tekstopgivelserne til de forskellige emner. 
Kristendom
I kristendom havde vi til timen læst ”Troens træ” som gennemgår hvordan man i de forskellige verdensreligioner ser på ting som, syndefaldet og dommedag. I timen lavede vi ”quiz og byt” – hvor vi går rundt imellem hinanden, og svare på små spørgsmål til teksten.
Vi havde tidligt fri mandag, da Finn jo som sagt var syg.
Tirsdag
Fysik
I fysik lavede vi en test, som berørte de ting vi havde arbejdet med i timerne før, radioaktiv stråling. Bagefter lavede vi testsider på Fysik-kemi-tjek, også om atomer og stråling.
Engelsk
I Engelsk arbejdede vi på vores dispositioner til afgangsprøven.
Biologi
I Biologi arbejde vi med ark om kloning af planter og dyr.
Tysk
i tysk havde Bettina forberedt nogle spørgsmål, som lignede dem man kan trække i anden del af afgangsprøven. Så udvalgte hun par stykker, som trak et spørgsmål, som de skulle forsøge at besvare og perspektivere en af de opgivne tekster til.
Kristendom
Vi havde til kristendomstimen forberedt en af to lignelser hver, og vi skulle så danne par og fortælle om den vi nu havde læst. Bagefter stillede vi op på to rækker, og forklarede så på skift for vores genbo, påstande som Kc læste højt.
Onsdag
Geografi
I geografi lavede vi en af de tidligere afgangsprøver, og derefter prøver på geografi-tjek.   
Tysk
Vi skulle aflevere vores endelige disposition, og bagefter valgte et par elever igen et spørgsmål, dog til et af de andre emner.
Mat
I matematik blev vi enige om at vi gerne ville køre igennem med færdighedsregninger indtil afgangsprøven d. 4, og så repetere hvis der var noget vi havde særligt svært ved.
Dansk  
I dansk lavede vi en læseprøve, da vi blev enige om at vi gerne ville nå et par stykker inden afgangsprøven.
Torsdag
Samfundsfag
I samfundsfag diskuterede vi på klassen en læst tekst, om globalisering. I anden time gik vi i multilokalet med parallelklassen, hvor vi af Palle og Lars fik nogle oplysninger om de følgende afgangsprøver. 
Matematik
I matematik lavede vi igen en færdighedsregning.
Dansk
 I Dansk havde vi en læseprøve, igen for at nå et par inden afgangsprøverne. Og i timen efter kiggede vi på en reklame, som vi har arbejdet med før, som repetition.  
Fredag
Fredag trak vi fordybelses områder, sammen med parallelklassen, og Kc viste os et par sider, hvor vi har mulighed for at gå ind og finde tekster.
 


Christine skriver logbog uge 14.
Logbog
Tirsdag. Vi startede igen med skolen efter en uges påskeferie. I fysik arbejdede vi videre med alkohol, som vi også gjorde før ferien. I engelsk snakkede vi om vores selvvalgte emne til eksamen. Jette tjekkede, hvad vi havde valgt ud fra de fem overemner: Gun violence, Racial segregation in the USA, Crime and punishment, Apartheid in South Africa og Adolescence. Hun bad os også om at kigge på de ting, som vi har lavet om vores emne og begynde at søge materiale. Til sidst i engelsk timen så vi en film om Simone, der er til engelsk termins prøven, så vi har en ide om, hvad der venter os. I biologi snakkede vi om genetik. I tysk arbejdede vi også med vores selvvalgte emne, som også er valgt ud fra fem overemner: Märchen, Deutschsprachige Länder, Träume und Gedanken über die Zukunft, Liebe und Freundschaft, Jung sein ist nicht immer leicht. Vi arbejdede selv med at finde nogle tekster, som vi kunne bruge til eksamen. I dansk arbejde vi videre med kortfilm. Vi er blevet delt op i tre grupper, der skal sætte fokus på hver vores kortfilm, og derefter fremlægge filmen for klassen. Vi startede med filmen: ”Dykkerdrengen”, der handler om en dreng og hans forhold til sin alkoholiske far. Til sidst havde vi idræt, pigerne havde dog fri for en gangs skyld, da Hanne havde omsorgsdag.
Onsdag. I de to første timer havde vi geografi. Vi arbejdede med vejrforhold og skulle øve os på nogle prøvesider på geografi-tjek. I tysktimen havde vi biologi-terminsprøve. Alle klarede sig godt, og ingen fik under syv. I matematik forklarede Finn os nogle af opgaverne i færdighedsregning. I dansk arbejdede vi videre med kortfilmen: ”Min far er bokser”, som handler om to drenges tur for at finde deres far. Vi var kun 7 på grund af henholdsvis korlejr, ferie og praktik
Torsdag. I samfundsfag snakkede vi om en bedre verden og besvarede nogle ark, der blandt andet handlede om i- og u lande og sygdomme. I tysk arbejde vi videre med selvvalgte emne, og vi fandt de fem sider, vi skulle bruge til eksamen. I matematik fik vi lov til at arbejde videre med færdighedsregning. I første dansk time så vi den sidste kortfilm: ”Fridas første gang”, som handler om Frida, der med en veninde tager til København for at få overstået den første gang. I den sidste time havde vi kristendom: Klassen blev delt op i grupper, der skal forklare om de forskellige trosretninger: jødedom, hinduisme, buddhisme og kristendom.
Fredag: I de to første timer havde vi engelsk, hvor vi arbejdede videre med vores selvvalgte emne. De to næste timer havde vi kristendom, hvor vi arbejde videre med vores valgte trosretninger. De sidste to timer havde vi dansk, hvor vi lavede diktat parvis, så vi kunne hjælpe hinanden med at finde problematikkerne i ord og opgaver.          
       
   


I ugerne 4 til 12 har ingen elever fået afleveret logbog: Uge 4: Isabel Uge 5: Lasse Uge 6: Laura Uge 8: Mark Uge 9: Nikolaj Uge 10: Rikke Uge 11: Anne Uge 12 Cecilie


Frederik skriver logbog uge 3.

Mandag

Matematik
I matematik stod den på lineære funktioner og parabler. Så vi burde være godt klædt på til terminsprøven onsdag.

Dansk
I dansk analyserede vi novellen Drivhuset af Anders Bodelsen. En tekst der passer godt på de emner vi har om: kærlighed og at vokse op.
Derefter analyserede vi det ældre billede Livets dans fra 1899.

Kristendom
Kristendomstimen stod på lidelse. Ikke fordi at vi skulle lide (selvom nogle måske ville mene af det er det eneste man laver i skolen), nej vi skulle snakke om lidelsesbegrebet i forskellige religioner. Vi fik en god snak om hvorfor der er lidelse i verden og hvad det egentlig betyder.

Tysk
I tysk havde vi forberedt os på nogle spørgsmål til sangen Nina. Vi snakkede fælles om dem på klassen, hvorefter vi havde en mundtlig øvelse og til sidst skulle vi have om modalverber.Engelsk

Efter frikvarteret og et par vaskere i sneen stod den på engelsk. Vi har i øjeblikket om Sydafrika og apartheid. Vi skulle læse nogle sider i en bog og tage notater til.

Biologi
I biologi har vi om fordøjelsen. Vi har været igennem mavesækken, tyndtarm, tyktarmen osv. I dag skulle vi lære om leveren. Vi fik en forholdsvis svær tekst, hvor vi skulle overstrege de ord vi ikke vidste hvad betød, som vi gennemgik på klassen.

Fysik/kemi
I dag stod den på fysik. Vi afsluttede emnet om transformation. Vi lærte hvordan man transporterer store strømstyrker over store afstande. Så alle i 9.a ved hvordan campingpladsen ved Ferie for alle får strøm uden at brænde kablerne over.

Tirsdag
Dagen stod på terminsprøve i dansk. Folk mødte kl. halv 9 og fik startet computere op. Kl. 9 gik prøven i gang, og så stod den på 3 en halv times koncentreret stilskrivning. Størstedelen brugte tiden ud, og kl. 12:30 blev stilene afleveret.
Alle gik derfra med trætte og firkantede øjne men med et smil på læben.

Onsdag
Endnu en gang terminsprøve. I dag var det i matematik. Denne gang skrev størstedelen i hånden i stedet for computeren. Først fik vi en time til færdighedsregning og bagefter tre timer til problemregning ligesom til afgangsprøverne.

Det var fire timer med dyb koncentration kun afbrudt af Finn, der gik ind i stykke af tavlen, som stak ud, og var ved at rive sine bukser op. Vi fik os alle et godt grin hvorefter vi gik videre med det ”relevante”.

Torsdag

Samfundsfag
I samfundsfag så vi en novellefilm, der hedder Der er en yndig mand. Den handlede om kulturer, der møder hinanden. Og efter filmen tog vi en snak om netop det emne.

Tysk
Efter frikvarteret stod den på tysk. Efter en gennemgang af noget grammatik, vi havde forberedt derhjemme, skulle vi spille.
Vi startede med et spil, hvor vi skulle skiftes til at trække et kort. Hvert kort havde et spørgsmål, som vi så skulle svare på. Det gik ud på at få snakket så meget tysk som muligt.
Bagefter var vi sammen to og to. Vi spillede et ”gæt og grimasser-inspireret” spil hvor vi, i modsætning til det originale, godt måtte snakke.

Matematik
Finn havde været hurtig til at rette, og vi fik vores terminsprøver tilbage. Fin var glad da han ikke skulle give karakterer under 4.
Vi gennemgik opgaverne, så vi kunne finde ud af hvad vi havde gjort forkert, i de opgaver vi havde fejl i.

Dansk
I dansk havde vi resten af terminsprøven. Vi startede men en times diktat, og bagefter skulle vi have den meget frygtede læseprøve fra sidste års afgangsprøve. Jeg tror at alle var enige i, at den faktisk var så svær, som de sagde.

Fredag

Samfundsfag

Vi havde samfundsfag i de 4 første timer. I de tre af timerne, skulle vi hver især forberede os på et delemne til emnet ”en multietnisk fremtid”. Delemnet skulle vi så bruge til en fælles debat på klassen.
Vi fik en rigtig god debat, alle var aktive og kom med indlæg og holdninger.

Dansk
I dansk havde KC brugt sin torsdag på at rette terminsprøver. Vi gennemgik fælles problemstillingerne med diktaten, læreprøverne og den skriftlige fremstilling.
Efter vi havde fået vores karakterer tilbage, kunne vi gå hjem og holde weekend.


Emma skriver logbog uge 2.
Grundet sygdom får Emma en ny uge at skrive logbog for.


Edith skriver logbog uge 1.
Ikke afleveret!


Rikke skriver logbog for uge 48.

Mandag:
Fra morgnen arbejdede vi med vores matematikaflevering til onsdag.
I de følgende to dansk timer, startede vi på arbejdet med bogen intet. Vi fik hver en pose med Lego og skulle dernæst illustrerer bogen ved at bygge en figur, og derefter fortælle om den til klassen.
I dag i tysk fik vi vores prøve-eksamen tilbage, som bestod af 5 opgaver hvor klassens karakterer svingede fra 00 til 12 fra opgave til opgave.

Tirsdag:
I dag, i dansk fortsatte vi vores arbejde med intet, hvor vi hver havde fået en person fra bogen som vi skulle holde øje med. I timen blev nogle af os sat op foran klassen og skulle spille de personer de havde fået, derefter skulle klassen stille spørgsmål til personerne, hvor efter de skulle svare som den person de spillede.
I dag i tysk fik vi vores stile som vi havde skrevet, om en film vi så, som hedder Engel und Joe.

Onsdag:
Der var dagen før blevet sat en seddel op på tavlen, hvor der stod, at 5 af os skulle fra morgenen hen til Kirsten, som er skolens uu-vejleder. Vi skulle alle op og udfylde en uddannelsesplan. Dette satte en stopper for Palles planer i geografi, og vi endte med at lave nogle ark om klima.
Oven i dette manglede Nikolaj og Fredrik i 3. og 4. time fordi de sammen med elevrådet, skulle optage elevrådets juleunderholdning. I de foregående år havde bamse, som vi kender fra børne-tv, været med. Og i tolvpausen havde Nikolaj lånt bamsedragten, og både i klassen og på gangen løb han rund og lavede sjov, dette gjorde, at der opstod stor glæde og en humoristisk stemning omkring ham. 
I mandags fik vi at vide af Finn at vi skulle aflevere vores afleveringsopgaver til ham i dag, men nåede af det første han sagde, da han kom ind var, at han først ville rette det til onsdag i næste uge, og det ret faktisk først var til mandag, og han bruger som undskyldning, at vi ikke skal sidde med den lørdag og søndag. Men det skal han jo så heller ikke. 

Torsdag:
I dag afleverede vi vores rapporter om den kolde krig til Palle.
Vi afsluttede også opgaven med de personer som vi spillede fra intet. Men vi havde kun dansk i en halv time, og derefter gik KC til et møde, hvorefter vi kunne planlægge juleunderholdning, som vi skal filme i morgen på juleklippedag.

Fredag:
I dag havde vi juleklippedag på skolen. Vi startede med at se lusiaoptog, som i år til en forandring foregik på gangen, nede fra halen og helt op til hus 1. Derefter begynde vi at klæde os på og ordne hår, som vi skulle bruge til optagelserne af vores juleunderholdning. Men inden vi begyndte på optagelserne fik vi, som vi har fået det alle de andre år, nogle æbleskiver og en sodavand. Så optog vi i ca. 2 timer, hvorefter alle fra overbygningen blev samlet på gangen for at se elevrådets juleunderholdning. Der efter fik vi tidligt fri kl. halv tolv.Lasse skriver logbog uge 47.

Uge 47 var jo en faguge, som så således ud:
Mandag  Jette, engelsk
Tirsdag   Jette, engelsk
Onsdag   Finn, matematik – fysik.
Torsdag  Betina, tysk
Fredag    Herning Kraftvarmeværk.

Mandag:
Vi startede dagen med at se en 2 timers lang film, der handlede om adskillelsen mellem sorte og hvide og den var rigtig god – blev vi hurtig enige om.
Efter det lavede vi 9 spørgsmål om filmen og gennemgik dem.
I 5. time lavede vi en ’tidslinje’ om USA historie frem til i dag – og gik i gang med at læse om Martin Luther King.

Tirsdag:
Vi så en dokumentar fra DR2 om Ku Klux Klan (KKK). I 3. time så vi endnu en dokumenter bare om Martin Luthers King, som hovedsagligt handlede om, ’I have a dream’ talen.
Efter Martin LK. Dokumentaren fik vi 20 minutter til at forberede 5 minutters tale om ’Racial Segregation’ noget vi har lært, noget som vi har tænkt over, eller bare gerne vil fortælle, bare det har noget med emnet at gøre.
I sidste time spillede vi et spil hvor man skiftede til at læse op og svare på spørgsmål om det emne vi har arbejdet med i det sidste stykke tid.

Onsdag:
I de 2 første timer arbejdede vi med vores problemregning som endnu ikke har fået en deadline. De sidste 3 havde vi fysik forsatte vi med Induktion, også lavede vi hver spørgsmål vi ville stille til virksomhederne om fredagen. Og vi lavede også opgaver på http://www.fysik-kemi-tjek.dk

Torsdag:
De første 4 timer lavede vi terminsprøve som bestod, først af en lyttedel, derefter en læsedel, så en grammatikdel, og sidst hvor vi skulle skrive en stil. Den 5 time fremlagde næsten alle om deres fremtid, hvad de gerne ville være, eller noget i den retning. De sidste skal fremlægge mandag.

Fredag:

Var vi først ude på vandværket og så hvordan det fungerede, det vil jeg tro alle ved nu. Men derimod ude på kraftvarmeværket, der skulle man godt nok have lyttelapperne ud hvis man skal kunne fortælle hvordan det fungere, hold da op – der var mange ting inde i den bygning.


Rikke skriver logbog uge 46.

Nikolaj skriver logbog uge 45.

2. november mandag:

Vi starter dagen med Matematik. Vi retter den færdighedsregning vi havde lavet i opgavebogen. Som altid er Finn super glad om morgen mens vi andre er langsomme efter en weekend. Så havde vi dansk hvor vi gennem gik vores opgaver om genren Essay. I kristendom læste vi vores digte op om livet. Hørte en af nutidens samleskrivers samle ”Tænk at livet koster livet”. I tysk så vi filmen Engel und Joe færdig og lavede nogle opgaver til filmen.  Engelsk arbejdede vi videre med vores tema om racial segration og læste i Uncel Tom`s cabin. I biologi lærte vi om økologi som betyder ”Lære om systemet” og kvælstoffets kredsløb. I fysik arbejdede vi videre med baser og fyldte mere på vores rapport.

3. november tirsdag:

Morgen fysik er altid dejligt og vi gik videre med baser. Lavede forsøg med baser og konkluderede. Engelsk læste vi videre i vores bog om Uncel Tom. I biologi lavede vi opgaver omkring kvælstoffets kredsløb. I tysk konkurrerede vi med billeder fra filmen Engel und Joe hvor Betina dikterede og vi skulle finde billede. I dansk arbejdede vi videre med essay og lavede opgaver til. Så skulle vi have noget motion og drengene spillede med nogle bolde og pigerne lavede noget med at træde op på en kasse og ned igen til musik.

4. november onsdag:

2 timers geografi fra morgen af er altid godt og vi lavede en test på geografi tjek. I tysk har vi nu fået oplæg til vores næste stil som er en opgave til filmen Engel und Joe og vi startede et lille hurtig grammatik forløb omkring genitiv på tysk. Finn lærte os en måde at regne en trekants areal ud ved kun at kende længderne som kaldes Heron`s formel. I dansk gennem gik vi det læste essay ”Strandkanter” og diskuterede opgaverne.

5. november torsdag:

I de 2 første timer var jeg til elevråds møde så kan desværre ikke fortælle hvad der skete i timerne. I Tysk gennem gik vi dagens lektie oversæt og lav sætningerne til genitiv. I fysik afsluttede vi baser og afleverede vores rapport. I dansk tog vi læsetest og bagefter skrev vi den 1 ting som betyder mest i vores liv på et stykke papir og fik bogen ”Intet”. 

6. november fredag:

Vi lagde ud om morgen med at foredrag som lærte os noget om livet nemlig ”Sex”. Elevrådet havde hyret en fra sex og sundhed som kom og fortalte deres foredrag kaldet ”Don`t fuck it up”. Bagefter var Finn så sød at give os en færdighedsregnings som vi kunne sidde og regne lidt på. Han gav os også en problem regning som vi skal i gang med tak Finn.


Mark skriver logbog uge 44.

Vi lavede stort set om det samme hele ugen. Dog ved jeg ikke hvad der blev lavet mandag, da jeg var syg.

I tysk så vi Engel und Joe og lavede opgaver til.

I dansk havde vi om Essay, som vi skal bruge til en stil.

I matematik lavede vi opgaver i grundbog, samt opgavebog.

I fysik/kemi lavede vi om syrer og baser.

I engelsk fik vi et hæfte med en historie om Tom, en sort slave i Kentucky, som vi skulle læse og lave opgaver til.

I biologi havde vi om skovens kredsløb.

I idræt var drenge inde ved Hanne og trænede, mens piger spillede bold ved Peter.

Geografi repeterede alt hvad vi havde lavet.

I samfundsfag skulle vi aflevere resumé omkring en krig.


Laura skriver logbog for uge 43.
Mandag:

I matematik arbejdede vi med Areal og rumfang, vi gennemgik emnet på klassen.
I dansk begyndte vi og se ”Pelle Erobreren”.  Der var noget bøvl med afspilningen men vi fik set starten.
I tysk snakkede vi om vores ferier, arbejdede med ”erlkönig” – digt skrevet af J.W. Goethe. Derefter arbejdede vi med grammatik.
I engelsk fik vi vores stil tilbage, dog ikke med karakterer – vi fik den tilbage og rettede i den. Vi påbegyndte også vores terminsprøver.
I biologi havde vi om Økosystemer.

Tirsdag:

I fysik lavede vi forsøg med syrer.
I engelsk fortsatte vi med terminsprøver, denne gang lytteøvelser.
I tysk læste vi vores del af ”erlkönig” op – lektie fra mandag. Derefter lavede vi grammatik og rettede stil.
I dansk så vi videre på ”Pelle erobreren”.
I Idræt havde pigerne aerobic og drengene boldspil.

Onsdag:
I geografi havde vi et nyt emne: ”I og Udlande”. Vi lavede ark og læste i bogen.
I tysk ryddede vi op efter emneugen og fortsatte derefter med at aflevere vores stil rettet igennem.
I matematik havde vi vikar og fik en aflevering for.
I dansk så vi slutningen til ”Pelle erobreren.”

Torsdag:
I samfundsfag arbejdede vi med vores krigsemner.
I tysk startede vi på emnet ”Engel und Joe”, derefter lavede vi grammatik.
I fysik arbejdede vi igen med syrer.
I dansk fik vi nr. 2 test om dansk litteraturhistorie – perioden romantikken og det moderne gennembrud.
Derefter blev vi fotograferet. Da vi kom tilbage fra fotografering begyndte vi på emnet ”Essays”.

Fredag:
Vi startede ud med fire timers engelsk. Vi arbejdede med forholdsord i det engelske sprog. Derefter havde vi terminsprøve – grammatikdelen af det hele. Efter det, fik vi vores stil tilbage. Til sidst så vi en film/dokumentar om segregation, om hvordan sorte bliver behandlet dårligt i USA og hvordan de hvide behandler sorte som anderledes. Efter filmen diskuterede vi emnet på klassen.
I de sidste to timer havde vi samfundsfag og snakkede om politik og partierne, politikerne osv.

Ingen logbog for uge 41.

Isabel skriver logbog uge 40.

Frederik skriver logbog for uge 39:

Mandag

I dag var første dag uden Sebastian, der jo skal arbejde på Mc Donalds de næste 8 uger. Vi ønsker ham alle held og lykke, og håber alle at han får nogle gode uger.

Vi startede dagen ud med matematik, hvor vi regnede med parenteser med eller uden minus osv. Et regnestykke kunne se sådan ud: 14 + (-19) : (10-12) × (-3)

Derefter skulle vi have dansk. Vi havde læst H.C. Andersens ”Klokken” og svaret på 5 spørgsmål. Hver fik så et spørgsmål, som man skulle tegne og derefter snakke med dem, der havde tegnet til de andre spørgsmål. Så fik man ligesom historien ind på en anden måde. Sjov og afvekslende undervisning.

Så stod den på tysk, hvor vi havde om eventyr. Vi skulle gennemgå eventyret ”Rumleskaft”, eller ”Rumpelstilzchen” som det jo hedder på tysk.

I engelsk skulle vi have prøveeksamen. De heldige udtrukne til dagens prøve var Laura og Edith, som begge klarede det meget flot. Bagefter skulle vi læse en historie som vi fik en række spørgsmål til.

Vi slog biologi og fysik sammen for at cykle ud til De Unges Plantage for at samle lyng og se en rigtig mor-bund. Så lidt motion blev det da også til.

Tirsdag

Vi startede ud med fysik, hvor vi arbejdede videre på vores rapport om salte. Vi lavede forsøg så alle var godt med, selvom det var tidligt på morgenen.

I engelsk arbejdede vi på klassen med teksten ”The Stranger”, som vi havde læst hjemme. Derefter begyndte vi på vores nye emne og dødsstraf.

Efter frikvarteret stod den på biologi. Det er nok ikke alle, som synes biologi er så sjovt men vi skulle se på de prøver vi havde taget dagen inden på heden. Så jeg tror alle synes det var en sjov time.

I tysk fik vi eventyret ”Die Bremer Stadtmusikanten” som vi skulle læse til onsdag.

Så gik vi over til vores modersmål igen, og dansktimen stod endnu engang i romantikkens tegn. Vi fik 4 opgaver om H.C. Andersen vi kunne vælge i mellem. Da vi havde gjort det skulle vi finde viden om H.C. Andersen, så vi kunne lave opgaverne. Nogen fandt noget på internettet, andre brugte noget af det spændende materiale, som K.C har knoklet for at lave.

Så skiftede vi til idrætstøjet og løb ned og så slutningen af drengenes skolefodboldkamp. De kæmpede bragt men måtte se sig besejret 3-1 af Lind.

Vi løb tilbage og lavede div. indendørs aktiviteter.

Onsdag

Vi startede med en dobbelttimes geografi, hvor vi arbejdede på geografi-tjek.dk

Efter frikvarteret skulle vi have tysk. Vi startede med at blive delt op i grupper. I gruppen var der en, som skulle læse ”Die Bremer Stadtmusikanten” uden at stoppe og starte forfra, når han/hun var færdig, en anden skulle løbe frem og tilbage for at få så mange sætninger med som muligt og den sidste skulle skrive sætningerne ned.

Bagefter skulle vi to og to svare mundtligt på nogle spørgsmål fra teksten.

Til sidste blev klassen delt op i to, og så skulle vi lege gæt og grimasser med eventyrfigurer. Vi ikke os alle et godt grin, og synes alle at det havde været en super fed time.

Til sidst skulle vi have matematik, om trapezzer og andre sjove figurerer.

K.C. var der ikke i dag, så vi skulle tage hjem og arbejde, med vores opgave om H.C. Andersen.

Torsdag

Dagen begyndte med to timers samfundsfag. Vi afsluttede vores emne om 2. verdenskrig, og tog hul på emnet Den Kolde Krig. Vi fik nogle spørgsmål, og to og to gik vi sammen om et underemne.

I tysk lavede en form for kædereaktion. Alle fik 2 eller 3 kort, hvor der stod, at når en gjorde eller sagde det gjorde man det og det, og sådan blev vi ved.

Finn var der ikke i hans time, så der havde vi vikar. Vi skulle gå ind fysik-kemi-tjek.dk og lave nogle opgaver om ioner.

I de to sidste timer havde vi dansk. Vi skulle fremlægge de opgaver vi havde lavet om H.C. Andersen for klassen. Derefter skulle vi arbejde med ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”. Igen fik vi fire opgaver vi kunne vælge imellem.

Fredag

I de 4 første timer havde vi Finn. Vi fik oplæg til uge 41, hvor emner et ”Dig og den varme fremtid?” altså en uge om klimaet og den globale opvarmning. Vi havde om det i 4 timer for ligesom at komme i gang og sætte os lidt ind i, hvad vi ville arbejde med.

I starten af 3. time var der fællessamling, hvor vi fik information om sponsorløbet. Vi skal alle finde en sponsor, som vil betale penge alt efter hvor meget vi har løbet eller cyklet. Penge går til en by i Afrika, der hedder Asembo. Jeg er sikker på vi nok skal for løbet/cyklet en masse penge hjem.

I dansk skulle vi fortælle om vores billedecollage, vi havde lavet om noget, vi havde oplevet i København. Alle havde lavet nogle flotte collager, og de blev selvfølgelig lamineret og hængt op.

Så skulle vi gennemgå de opgaver vi havde lavet til ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”, og til sidst lavede vi nogle opgaver til ”Den Grimme Ælling”.

Så havde vi fri og alle gik glade hjem til en forhåbentlig god weekend.


Emma skriver logbog for uge 38:

Mandag:
Vi startede dagen med matematik, hvor vi fortsat arbejdede med cirkler og vinkler.  I anden time havde vi dansk, hvor det stod på aflevering af bog rapport, de nye forsider som vi hver lavede til bogen, vil komme til at ligge på hjemmesiden. Resten af dansk timen arbejdede vi i små grupper på at forme et regelsæt ud fra de punkter, som var blevet lavet til forældremødet. I timen efter fandt vi vores etiske profil på etisk råds hjemmeside,
http://www.denetiskeudfordring.dk/ . så var der kun tysk tilbage, da vi alle i de sidste to timer nød det gode vejr og bakkede op om både piger og drenge til skolefodbold.

Tirsdag:
Tirsdag var fagdag, vi havde dansk hele dagen. Vi startede på næste emne, som er romantikken, og arbejde med bl.a. nogle gulvspil, krydsogtværser, og flippere.  Det var rigtig sjovt at prøve og arbejde på andre måder. Resten af dagen så vi filmen ”Dead poets society”, med 9.B.

Onsdag:
De første to timer var geografi, hvor vi gennemgik lektierne fra sidste gang. Derefter havde vi en tysk time hvor vi var startet på et nyt emne, ”Märchen”. Før dansk timen hvor vi fortsatte med romantikken, og skrev et digt som skulle skildre forskellen mellem romantikken og det moderne gennembrud, havde vi en matematik time.

Torsdag:
Dagen startede med to samfundsfagstimer, hvor arbejdet med EU, FN og NATO skulle fremlægges. Grupperne fremlagde med power point, og dele af arbejdet vil komme til at ligge på hjemmesiden. I timen efter havde vi tysk, hvor vi fortsatte med at arbejde med eventyr. Dagens tekst var rumleskaft, som skulle læses i grupper, og der skulle løses opgaver til. Før dansktimerne, havde vi en matematik time, hvor vi fik en færdighedsregning for. I dansk fortsatte vi med romantikken, og kiggede blandt andet på hvilke følelser national sangen, ”Der er et yndigt land”, bragte frem. Vi optog også de digte som vi i grupper havde skrevet onsdag, optagelserne vil komme til at ligge på hjemmesiden.   

Fredag:
Først havde vi to timers fysik, hvor vi øjeblikket er i gang med at skrive rapport. Vi testede forskellige grundstoffer for at finde ud af hvilket det var, bl.a. ved hjælp af ”flammeprøven”.  Bagefter havde vi to Matematik timer, hvor vi lavede og rettede en færdighedsregning. De sidste to timer var dansk, hvor vi analyserede på to billeder fra romantikken.


Edith skriver logbog uge 37:
Mandag.
i dansk skulle vi arbejde med bogen en to tre NU! Og fik afleveret nogle ark, så vi kunne lave en bog rapport.
I engelsk så vi begyndte vi at se filmen: bowling for Columbine, og fik nogle opgaver vi skulle lave til filmen.
I biologi havde vi om heden.
Og i fysik havde vi om Ioner, vi skulle lave sådan nogle kort.

Tirsdag.
Jeg var desværre syg.
Men i Dansk skulle vi arbejde med Bogen, og lave vores bog rapport.

Onsdag.
Jeg var desværre også syg der.
I dansk lavede vi stadig bog rapport.

Torsdag.
I samfundsfag, skulle vi se en power point om det økonomiske kredsløb. Og det varede næsten de to timer.
I tysk havde vi om Østrig og vi skulle lave vende spil. Og det handlede om en tekst vi havde læst.
I matematik skulle vi lave en opgave i opgavebogen om vinkler.
Og i dansk skulle vi lave videre på vores bog rapport, og i den sidste dansk timer lavede vi nogle opgaver om hvor vi skulle finde for trykket lå i ordet.

Fredag:
I dansk lavede vi bog rapport, og det var den sidste dag oppe i skolen vi fik til den.
I engelsk så vi filmen færdig.
og i Samfundsfag havde vi lave noget om EU, FN, eller NATO.

Christine skriver logbog for uge 36:

Mandag d. 31/8:
Eftersom at vi havde emne uge havde vi ikke et normalt skema. Dagen gik med dansk. Vi startede med at aflevere stil. Det var en stil, som vi selv havde valgt fra stilehæftet. Derefter gennemgik vi, hvad vi skulle i København. Alle virkede, som om de glædede sig rigtig meget. Vi lavede også en analyse af billedet ”Sat ud”. Til slut snakkede vi om novellen ”Det er hårdt at være helgen i hovedstaden”.


Tirsdag d. 1/9:
Dagen startede 10.20 på Herning station, hvor alle var mødt op med store tasker/kufferter. Efter en tur på tre timer i tog var vi nået til Hovedbanegården. Efter togturen gik vi til Hotel Jørgensen, hvor vi fandt vores værelser. Klokken 16 gik vi til Tivoli, hvor de først tog hjem fra klokken 21.30. Langt de fleste blev dog til lukke tid klokken 23.00. Jeg har på fornemmelsen, at alle havde det rigtig sjovt i Tivoli og fik prøvet de forlystelser, de gerne ville(også flere gange).


Onsdag d. 2/9:
Onsdag startede med en litteraturvandring, hvor vi vandrede rundt i Københavns gader. Vi fik en masse at vide om en del danske forfatteres baggrund og forhold til byen. Litteraturvandringen var med særligt henblik på Strunges liv, men vi fik også lidt at vide om Turell, Ditlevsen og nogle andre forfattere. Derefter gik turen til Christiania, hvor vi selv måtte vandre rundt og opleve Danmarks eneste fristad. Da vi havde forladt Christiania, fik vi lov til at gå lidt rundt i byen og shoppe. Derefter skulle vi ind på Christiansborg hvor Helge Sander viste os rundt. Vi fik selv lov at vælge, om vi ville på en Kanalrundfart eller shoppe, da vi havde forladt Christiansborg. Dagen sluttede med, at vi skulle til Comedy zoo eller i biografen. Det lød som om, at begge dele havde været en rigtig god oplevelse.


Torsdag d. 3/9: 
Det var vores sidste dag i København. Efter at vi havde pakket sammen og spist morgenmad, tjekkede vi ud fra Hotel Jørgensen. Derefter gik vi ad samme vej, som vi kom, tilbage til Københavns Hovedbanegård. Der havde vi lidt tid til at slappe af, kigge butikker eller købe vores frokost. Ca. klokken 11 skulle vi med vores tog. Hjemturen forløb helt uden problemer, og vi nåede Herning klokken 14.34.


Fredag d. 4/9:
Havde vi fri. Jeg er sikker på, at alle nød turen ligeså meget, som jeg gjorde. Tak til 9. årgang og lærerne for en rigtig fed tur.  
                  


Cecilie skriver logbog for uge 35.
Uge 35 var den første ”rigtige” uge i skolen, uden fridage, velkomstfester, forældremøder osv. Der var desværre en del forsømmelser i ugen og en smule fravær, men vi må bare arbejde hårdt for at gøre det bedre i næste uge! Alle elever har været glade og meget spændte på turen til København i uge 36.

DANSK:
I starten af ugen har vi arbejdet med de sidste Michael Strunge digte og senere på ugen begyndte vi med Dan Turéll, hvis digte er meget anderledes end Ditlevsen og Strunges.

ENGELSK:
Mandag i engelsk skulle vi have arbejdet med the columbine high school shooting, men der var kun 5 der havde forberedt de tre tekster vi skulle læse, så Jette måtte improvisere og finde på noget andet. Ellers har vi arbejdet videre med vold og skyderi i USA.

MATEMATIK:
I matematik har vi fået nogle færdighedsregninger og en aflevering som vi har arbejdet med mens vi har haft vikar.

TYSK:
Til mandag havde vi forberedt et skuespil om Wilhelm Tell som vi alle fik fremvist. Ellers har vi fået afsluttet vores arbejde med Schweiz.

SAMFUNDSFAG:
I samfundsfag har det igen stået på FN, EU og NATO.

GEOGRAFI:
I anledning af turen til København har vi gennemgået nogle ting om folketinget og forberedt os til rundvisningen på Christiansborg.

FYSIK/KEMI:
I fysik har vi fået afsluttet vores emne om elektromagneter.

KRISTENDOM:
I kristendom har vi arbejdet videre med moral og etik.

Tirsdag havde vi besøg af Frede Breuner, som fortalte hele udskolingen om, hvordan kost påvirker elevers adfærd.

Anne skriver logbog for uge 33+34.
Jeg oplevede Uge 33 og 34 som nogle rigtig gode uger i 9.a. Humøret var højt, der var ikke meget fravær, lærere og elever var velforberedt. Jeg tror på, at alle har fået ny energi efter ferien og er parat til at starte på en frisk, hermed håber jeg, at vi formår at skabe et godt klassemiljø for elever samt lærere det sidste år på gjellerupskolen.
Skolestart

Alle eleverne vendte glade og energiske tilbage til skolen klar til et nyt og udfordrende år i 9.a. Det var rigtig godt at se alle igen! Vi hentede vores nye  bøger, KC fortalte lidt om årets gang, hvad hun forventede af klassen, af hver elev samt hvad vi kunne forvente af hende som lærer. Tilsidst fik vi et ark udleveret med årets opgaver i dansk. Vi havde fri kl11:35

Torsdag d. 13/8

Så var ferien var forbi! Morgenen startede hårdt ud med 2 timers samfundsfag med Palle, vi sad i små grupper og testede vores viden om EU, FN og NATO, hvorefter klassen blev opdelt i 3 grupper, der skulle lave et uddybende foredrag for klassen om ét af emnerne.

”fin idé at vi selv skulle snakke om emnerne først, de fleste fandt ud af at det var nødvendigt at arbejde med emnerne, da EU, FN og NATO ikke er 9.a's stærkeste side endnu

I tysk skulle vi starte på et emne om Schweiz. Vi så en film for at høre  forskellen på almindelig tysk og schweizer-dutsch, til alles ”glæde” fik vi også repeteret grammatik.

I Finns time, matematik, fik vi en lille historie som opvarmning til repitering af parallelforskydninger, spejlinger, drejninger mm.

I de sidste to timer havde vi dansk, vi skulle vælge repræsentanter til elevrådet,  Nikolaj og Frederik fik flest stemmer i afstemningen og løb af med titlen. Vi snakkede lidt om vores tur til København i uge 36, og hvad vi vil bidrage med i skoleåret til ting som ”Den blå bog”, dimensionsfesten, juleunderholdning og sidste skoledag. Vi fik alle bogen ”en-to-tre nu!” af Jesper Wung Sung, . ”God idé at give os bogen tidligt, så vi selv kan planlægge hvornår vi vil læse den.”

Fredag d. 14/8

I 1. time havde vi fysik/kemi, vi var som altid delt i grupper på 2 personer, vi lavede forskellige forsøg med elektromagnetisme. Ting som ringeklokker, højtalere og SOS-koder blev fremstillet!

Engelsktimen gik med at se film om vold i USA, den omhandlede en uskyldig dreng, der uden grund var blevet myrdet i skyderi.

”Dejligt at vi havde bøger med filmens replikker i, det gjorde for nogen,  at filmen var meget lettere at følge med i og arbejde med bagefter.

I samfundsfag genoptog vi arbejdet med EU, FN og NATO.

Vi havde matematik i 4. time, der var igen  parallelforskydninger, spejlinger drejninger mm. på programmet.

I 5. og 6. time havde vi dansk, klassen var positiv og smilende, da vi skulle se ”Barndommens gade” i forbindelse med emnet om den danske forfatter Tove Ditlevsen. Vi havde på forhånd læst digtet barndommens gade. Der var desværre lidt problemer med projektoren og lysforholdet i lokalet, så vi endte i klassen med et godt gammeldags tv – Det ved man da hvad er !

Jeg kan skrive en roman hvis jeg bliver ved på denne måde, derfor får i lov til at høre lidt om emner og oplevelse i hvert enkelt fag i uge 34.

Matematik

Vi lavede fortsat opgaver om drejninger parallelforskydninger og spejlinger. Da Finn mente, at vi var udlærte i dét emne, gik vi i gang med at lave isometriske tegninger. Vi byggede figurer af centicubes og tegnede dem fra forskellige vinkler. De fleste var optagede af arbejdet!

Dansk

Vi har lært super meget om digte denne uge! -både digterne og selve lyriken. Tove Ditlevsen og Michael Strunge har været hovedtemaerne. Vi har læst, analyseret hjemme og derefter snakket om digtene på klassen. I 8. klasse brugte vi meget tid på at snakke om komposition i digtene, i år har vi tolket mere, hvilket jeg personligt synes der er mere spændende!

Samfundsfag

Vi har arbejdet med FN, NAZO og EU som i uge 33.

Engelsk

Vold i Amerika har været det første emne i engelsk her i 9.a, vi har læst en masse tekster om kriminalitet og snakket om det på klassen. Hver dag skulle vi læse en eller flere tekster og besvare spørgsmål dertil. De fleste er dybt forundrede over, hvor let det er at købe en pistol i USA!

Tysk

Schweiz er et tysktalende land, derfor har vi haft om det i uge 33 og 34. Vi har hørt den specielle accent folket har i Schweiz, det lyder slet ikke som sproget i Tyskland! Vi har læst om ting der kendetegner landet, og læst en masse om Toblerone, i denne anledning gav Betina karameller(TAK!).

Fysik/kemi

Vi arbejde med elektromagnetisme.

Geografi

Vi repeterede natur- og kulturlandskab og skrev lidt om landsbyens udvikling..

Velkomstfest

Torsdag d. 20. om aftenen holdt gjellerupskolen velkomstfest for eleverne i 7. klasse, der lige er kommet overbygningen. Det var en rigtig hyggelig aften, og jeg havde en fornemmelse af, at alle hyggede sig. Vi havde et løb hvor alle elever fra overbygningen blev blandet og delt i hold. Vi dystede i forskellige udfordringer som f.eks. stafet med måtter, gætte forskellige dyrenavne og genkende kendte på billeder. Vi spiste salat, kylling/frankfurter og flute. Til afslutning kom der et rockband fra Sunds kaldet ”Loose units”(før No excuse) og satte lidt gang i festen.

Fredag d. 21. havde vi alle fri – dejligt!