Forside
Learning Styles Model
Global - Analytisk
Perceptuelle forcer
Materiale ideer
Electroboard
Flip Chute
Floor games
Learning Circle
Pic-a-hole
PLS
Task cards
Wrap
Praksis
Efterår i bhv-klasse
LS i 9.kl
Matematik
H.C.Andersen
HCA-cd
Spil om HCA
HCA/Køge
MI og Learning Styles
Links
Webmaster
Pæd.arrangementer
kc´s website om learning styles.
 

  • Læringsstil handler om, hvordan det enkelte individ koncentrerer sig om, bearbejder, optager og bevarer nyt og vanskeligt stof.
  • Alle individer har deres egen indlæringsstil og indlæringspræferencer.
  • Indlæringsstil er uafhængig af kultur.
  • 3/5 af det enkelte individs indlæringsstil er genetisk betinget - 2/5 af tidligere indlæring.
  • Ingen indlæringsstil er bedre eller smartere end en anden
  • Forskellene i indlæringsstil er ligeså store indenfor en gruppe som mellem forskellige grupper.
  • Dunn & Dunn Learning Style Model er opdelt i 5 stimuli - som igen er opdelt i ialt 21 forskellige elementer.
  • Har man meget stærk præference på et element og får dette element tilgodeset, vil indlæringsresultatet forbedres stærkt.
  • Ingen behøver at få alle 21 elementer tilgodeset. De fleste har mellem 6 og 14 elementer, som er væsentlige i deres indlæringsstil.
  • De elementer som indvirker på 70 % af alle individer og som hurtigst giver synlige resultater - hvis de tilgodeses - er lys, design, tidspunkt og informationsbearbejdning.


Kommentarer:

Flg. kommentarer er fra mine egne noter efter Rita Dunns kursusdag i Vejle d 25/3 2003.

Alle individer har deres egen indlæringsstil og indlæringspræferencer.

R.D påpegede: I 90 % af alle  ægteskab vil mand og kone have hver ders indlæringsstil - ligesom de 2 første børn ofte vil være meget forskellige på dette område - da de de antager læringstil efter enten far eller mor.

Indlæringsstil er uafhængig af kultur.

R.D påpegede, at den forskning der er foretaget på området, klart viser at læringsstil er uafhængig af kutur. Billedet er altså det samme, hvadenten man tester børn og voksne i USA - Sverige - Korea  eller Guyana - er det de sammen 21 faktorer der har indflydelse på læringsstilen.

3/5 af det enkelte individs indlæringsstil er genetisk betinget.

Den største påvirkning i det enkelte individs læringsstil skyldes altså biologiske faktorer, som fx : køn, alder, kropsbygning etc.
Også bemærkelsesværdigt at piger fra fødslen er udstyret med en bedre auditiv-hukommelse end drenge.
Måske en af grundene til at de virker mere veltilpassede i en skole - hvor der tales meget!
Pigernes finmotorik udvikles tidligere end drengenes. Tænk blot på hvor "dygtige" pigerne er til at farvelægge og "holde" sig indenfor stregerne!

Ingen indlæringsstil er bedre eller smartere end en anden.

R.D: "Giftet students are not brighter than poor achievers - BUT
          they learn the way we theach!" .......

så: Hvis eleverne ikke lærer på den måde vi underviser
      så må vi undervise så de lærer.

Forskellene i indlæringsstil er lige så store indenfor en gruppe som mellem forskellige grupper.

Der er ligeså stor forskel på de forskellige læringsstile man finder i en almindelig skoleklasse - som hvis den kun bestod af enten drenge eller piger.

Alder - er en afgørende faktor for den læringsstil man har. Således er det videnskabeligt bevist at vores læringsstil undergår væsentlige forandringer
på følgende tidspunkter: 
5 år - ca.14 år - i 30érne og endelig igen omkring 50 års-alderen.