Forside Analysemodeller Arbejdsopgaver Billedmateriale Elevnoter Folkeviser Grammatik Kanon Læsning Projektopgaven Quiz Tekster
Værd at vide om projektopgaven

Projektopgaven
Er lavet til dig, som skal i gang med projektopgaven, eller måske står midt i den. Du kan finde svar på dine spørgsmål og få hjælp, råd og nyttige tips.
Opdelingen i Forberedelse, Projektugen, Fremlæggelse og Bedømmelse er som dit eget forløb i skolen. Du kan gå direkte til det, som Du søger, om det er ideer til delemner eller tips til fremlæggelsen.

Forberedelse
Du skal i din klasse nu til at vælge et fælles overemne for projektopgaven. Vær forberedt på, at det tager tid.
Alle i klassen skal kunne se muligheder i overemnet.
Alle skal kunne vælge et delemne under overemnet.
Derfor er det vigtigt at alle deltager i valget af overemnet. Tag dig god tid til det.
Det er en god idé at se, hvilke overemner andre har brugt. Selvom du vælger et af dem, vil din projektopgave blive helt anderledes. Du vælger jo selv dit delemner efter, hvad du interesserer dig for.
Du bliver sikkert så tændt på opgaven, at du ikke kan vente med at komme i gang.

Projektugen
Det er de fem sammenhængende skoledage, som Du har til at lave det afsluttende arbejde med projektopgaven i.
Dagene må ikke splittes op i flere kortere dage.
Projektugen må tidligst ligge i januar og senest i april.


Fremlæggelse
Din fremlæggelse er lige så vigtig som indhold, arbejdsproces og produktet.
Den tæller ligeligt i lærernes bedømmelse, så det er meget vigtigt, at du forbereder den godt.
Læg en plan.
Først og fremmest skal du lave en disposition over, hvordan din fremlæggelse skal foregå. Det er også en god idé at fortælle dine tilhørere, hvad de skal overvære. I din fremlæggelse skal det fremgå, hvorfor du har valgt dit emne, og hvordan det hænger sammen med overemnet.
Du skal også huske at fortælle om din arbejdsproces.
Desuden skal du konkludere på din projektopgave, altså give din egen mening til kende.

Bedømmelse
Alle får en skriftlig vurdering nogle uger efter fremlæggelsen. Hvis du ønsker også at få en karakter, skal du inden fremlæggelsen meddele det til dine lærere. Bedømmelsen er individuel, også selvom du arbejder sammen med nogen, og gives af lærerne i fællesskab


God arbejdslyst!