VIA Center for
Undervisningsmidler
De store opdagelser og navigation
- matematik i konkret flerfagligt samspil
 
Der er ikke nogle kurser til dette fagindhold.
 
Indhold
Der tilbydes et kursus, der udfolder emnet de store opdagelser og navigation med udgangspunkt i matematikken.

Kurset vil omhandle:
- en præsentation af idéerne bag geomat-projektet (www.geomat.dk)
- en introduktion til alle instrumenterne i geomats navigationspakke og en præsentation af de matematik-faglige emner, der kræves.
- en præsentation af nogle af de undervisningstekster og historiske kildetekster, der findes på websitet, og hvordan de kan anvendes i undervisningsforløb.
- eksempler på, hvordan materialerne kan anvendes til AT og SRP - eller blot til enkelt- eller flerfaglige forløb med matematik.

Hands-on sessions, hvor deltagerne kan skaffe sig fortrolighed med udstyr og materiale.
Hvad er geomat?
Via websiden www.geomat.dk kan man få adgang til både et stort undervisningsmateriale og til lån af udstyr, så man i gymnasiet kan få nogle praktisk-eksperimenterende tilgange til matematikfaget. Dette forbedrer mulighederne for anderledes projektarbejde i faget og for samarbejde med andre fag - specielt historie. Den bærende idé bag webstedet har været at sikre fagligt lødige materialer, der nemt kan anvendes til fx forløb i Almen Studieforberedelse (AT) eller til studieretningsprojekter (SRP) - og ønsket har været at kunne give elever indsigt i anvendt matematik i en teknologi- og kulturhistorisk sammenhæng. Det overordnede fokus er på udviklingen inden for maritime navigationsinstrumenter fra ca. 1200 til ca. 1850, matematikken bag dem, og de opdagelsesrejser, hvor de blev benyttet.
På webstedet www.geomat.dk kan hentes både øvelsesvejledninger, projektoplæg og historiske kildetekster til brug for emnet "De store opdagelser og navigation", og det er desuden muligt at bestille én af de 3 udstyrskasser til skolelån, så der kan laves praktiske øvelser ude på skolerne.
Siden geomat-projektet startede i 2001 har navigationsudstyret været udlånt til skoler ca. 75 gange - og mange skoler har brugt udstyret til at afvikle AT-forløbet "De store opdagelser" for fx en hel 1.g-årgang på de 3 uger, som skolen har udstyret!

Instruktørerne står bag materialerne og hjemmesiden www.geomat.dk
Målgruppe
Primært lærere i matematik på alle de gymnasiale uddannelser.
Kurset henvender sig dog også til lærere i historie og fysik, der ønsker at inddrage brugen af historisk navigationsteknologi og historiske instrumenter i undervisningen, eller som ønsker at indgå i fx AT-forløb med matematik om navigation.
VIA CFU · Center for undervisningsmidler · www.viacfu.dk · Herning og Aarhus · Telefon: 8755 2700 · Email: cfu@viauc.dk