Inklusion og specialpædagogik
Diagnoser
Dysleksi
Inklusion og specialpædagogik
Læremidler i fagene
Dansk
Inklusion og specialpædagogik
Læremidler i fagene
Obligatoriske emner

Findes ikke i udlånsafdelingenInformationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplarFindes ikke som pædagogisksamlingseksemplar  3. til 10. klasse papirbog 
Huskeseddel:
Billedbøger dan/bill
Fonologik - læse-stave-materiale til ordblinde - 2

Indholdsbeskrivelse:
Materiale FONOLOGIK bygger på den nyeste viden om dysleksi. Materialet tager udgangspunkt i den multisensoriske metode: "Se, høre, gøre og røre", hvilket supplerer de almindelige læringskanaler og støtter indlæringen. Herudover inddrages de kritiske forudsætninger for læsning og stavning, som nyere forskning anbefaler, nemlig bogstavkendskab, sproglyde samt direkte undervisning i skriftens lydprincip. Materialet bygger på principperne: Systematisering af sproglyde, overindlæring samt undervisning i tapping-teknikken.


Supplerende materialer:
  • Hertil findes supplerende materiale på internettet

Fysisk beskrivelse:
  • 83 sider

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
3. til 10. klasse.
SU

Antal i afdelinger:
  • 2 stk. i Herning
  • 3 stk. i Aarhus
Placering i afdelinger: Skip Navigation Links.
Informationssamlingen
Herning
Dansk
Voksen
Stavetræning (V.08.k)
Fonologik - læse-stave-materiale til ordblinde - 2
Aarhus
Dansk
Voksen
Stavetræning (V.08.k)
Fonologik - læse-stave-materiale til ordblinde - 2

Udgivelsesår: 2013
Faust nr.: 2 996 056 9
ISBN: 9788763603225
DK5:
FUI:
Expand FUIFUI
Forfatter: Mikael Højbjerg
Thomas Mose
Illustrator: Annette Carlsen

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...