Dansk
Fortolkning
Æstetiske tekster/Litteratur
Noveller

UdlånsafdelingenFindes ikke i informationsafdelingenFindes ikke som orienteringseksemplar  Ungdomsuddannelser e-bog 
Huskeseddel:
9. klasse besættelsen
Under Aaget
noveller

Indholdsbeskrivelse:
Noveller.


Pædagogiske noter:

Carsten Landbo-Sørensen
I denne novellesamling stifter man bekendtskab med 3 kvindeskæbner, og Bang får vist sin store forståelse og indfølingsevne med kvinderne og deres indre liv som det afspejles i deres ydre liv.
Samlingen starter med et essay om Bangs store forbillede, den norske forfatter Jonas Lie. I Bangs gennemgang af Lies forfatterskab, får han indirekte sagt, hvad intentionerne har været med samlingens noveller. De er "Skildringer af Mennesker, som paa trætte Skuldre bærer Hverdagens Aag og Slidets."
Samtidig er novellerne en beskrivelse af de vilkår, kvinderne lever under, men ikke som Bang ser den typiske Gennembrudsforfatter beskriver dem : "Den kom i de Aar, da Kvindeemancipationen var blevet til saadant noget som Reformdragt og Indignationsliteratur - de største Ting kan blive til de aller aparteste og mindste Ting paa saadan afsides Steder - og der stod en tom Ord-Fraade over det ganske Skandinavien, saa de almindelige Dødelige, de blev enten lede og kede af det Hele eller de lo. Og hele Kvindebevægelsen, den var saamæn lige ved at sygne hen under Reformdragten."
Bang ønsker at følge i Lies fodspor, og "I det De (Jonas Lie) har villet vise os selve Situationen i sin Bevægelse, har De tillige undgaaet de endeløse Beskrivelser, til hvilke en stor Del moderne Fortællere henfaldt og som simpelt hen gør dem ulæselige, Beskrivelser af Sol paa Møbler og Skygger over Stuer. ... Opremsninger - af Møbler, af Vægtapeter, af Farver paa Sofaer, Stole og Bordben, døde Opremsninger af de døde Ting."
Bang er impressionist og det er en af de danskfaglige vinkler man kan arbejde med gennem en litterær og/eller sproglig analyse af novellerne.
Og Bang er en skildrer af de "Stille Existenser" og her møder vi tre: Fru Etvøs, Irene Holm og Frøken Caja. Alle 3 kvinder lever et liv med et travlt virke, men med et uforløst livspotentiale, hvilket giver mulighed for en tematisk tilgang til samlingen.

Sprog:
  • Dansk

Klassetrin:
Ungdomsuddannelser

Antal i afdelinger:
  • Ubegrænset antal
Udgiver: Gyldendal
Udgivelsesår: 2012
CFU ID nr.: CFUEBOG1075615
ISBN: 9788702127980
DK5:
Pædagogisk note: Carsten Landbo-Sørensen

Vent venligst...
Vent venligst mens siden indlæses...

CFU databeskyttelsespolitik